Cijena - NA UPIT
Lokacija - Labin-Rabac
Površina - 18 772 m²

Stancija se proteže na 18 772 m2, opasana je kamenim zidinama unutar kojih se nalazi barokna
palača Franković-Lazzarini, građena početkom 17.st. sa uređenom istarskom konobom,
luksuzan restoran sa cca. 100 sjedećih mjesta unutar restorana i na terasi, ljetna pozornica za veće
manifestacije unutar uređenog parka te skupina objekata na zapadnoj strani zidina.
Postojeći restoran je u funkciji kao i konoba u baroknoj palači. Preostali dio palače je za urediti a
za dio je potrebna rekonstrukcija prema već izrađenom Idejnom rješenju.
Shodno projektu planirani smještajni kapacitet je 86 kreveta ili oko 28 apartmana, a s izgradnjom na
prostoru objekata koji se nalaze na zapadnoj strani zidina može se postići kapacitet i veći od 50
apartmana sa svim uslugama i sadržajima koje jedan visokokvalitetan resort mora sadržavati.

Brošura